Søk

Rettsområde:

Annen kjøpsrett

Kjøpsrett gjelder mye mer enn bil, båt bobil og campingvogn. Alle kjøp og salg mellom privatpersoner eller næringsdrivende kan i utgangspunktet være regulert i kjøpsloven. Tilsvarende vil alle salg fra næringsdrivende til forbrukere være omfattet av forbrukerkjøpsloven. Her har vi samlet sammen artikler som er allmenngyldige, og/eller som ikke har noe med bil, båt eller caravan å gjøre.

Spør oss om hva som helst. Når som helst

Vi anbefaler ikke å sende personsensitiv informasjon